Nezaradené

Džezové spracovanie piesní z Hontu

Od roku 2022 som pracoval na projekte džezových úprav vybraných ľudových piesní zo zbierky Bélu Bartóka Slovenské ľudové piesne. Autorsky som spracoval päť piesní:

Červená stužka dupľovaná, Keď son išou z Ňitri, Ej, zomrela mi žena, Červenuo jabĺčko a Široko, ďaleko.

Prikladám obrazový materiál a to jednak kópiu stránky s piesňou Červená stužka dupľovaná zo zdrojovej knihy a tiež ukážku z partitúry tejto piesne. Rovnako pripájam časť zvukového záznamu posledne spomenutej piesne.

Projekt vyšiel s finančnou podporou Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA.