Kolobeh dňa a noci

CD Kolobeh dňa a noci je projektom predstavujúcim speváčku Moniku Slezákovú.

Obsahuje 11 nadžánrových kompozícií, piesní, ktoré Pavol Bodnár skomponoval

na texty speváčky. Rozmanitosť hudobných foriem a inštrumentácií piesní odzrkadľuje rôznorodosť nálad a emócií

zachytených v textoch. Potreba, ba priam nevyhnutnosť človeka dospieť nakoniec k vnímaniu

svetlých i temných aspektov života v ich jednote, je základným mottom albumu a je pretavená do umeleckej podoby.

Viac tu: https://kolobeh-dna-a-noci.webnode.sk/